GDPR - Integritetspolicy

För konferensbokare, besökare och övriga intressenter

Gårda Konferens AB värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att behandla och skydda dem på bästa sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgiftsansvar

Gårda Konferens AB, org. nr 559060–3865, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

Uppgifter du själv lämnar till oss

  • Om du bokar konferens
    Det kan exempelvis handla om namn, e-postadress och telefonnummer.
  • Om du vill bli fakturakund i vår restaurang
    Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer och e-postadress.
  • Om du anmäler specialkost eller matallergi

Namn på den det avser

Ändamål för insamling av personuppgifter

Gårda Konferens AB behandlar dina uppgifter i syfte att:

  • Kommunicera med dig.
  • Administrera dina kostnader.
  • Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår hemsida och vår bokningsportal.

Vilka personuppgifter lämnas vidare och för vilket syfte?

Vi använder oss inte av underleverantörer för våra e-postutskick och kampanjer.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Gårda Konferens AB. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis är våra databaser skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Gårda Konferens AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder som beskrivs nedan.

Fullgöra avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som beställare och besökare. Behandlingen för att kunna kommunicera med dig om din bokning och detaljerna kring denna, administrera fakturan samt ge dig kundservice ingår i avtalet.

Samtycke

Om du inte är bokare men exempelvis angivit specialkost eller matallergi baserar vi vår behandling av personuppgifter på ett samtycke. När du fyller i dina uppgifter till bokaren eller direkt till oss, behandlar vi dessa enligt ditt samtycke.

Rättigheter som registrerad

Rätten att få registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få ett utdrag över de personuppgifter som Gårda Konferens har sparade om dig. Om du vill ha ett utdrag kan du kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy

Rätten att begära att få uppgifter rättade

Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i vårt register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. När det gäller din aktuella adress så använder vi oss av det som lämnats till oss vid registreringstillfället.

Rätten att bli borttagen

Du kan när du vill be om att bli borttagen ur Gårda Konferens register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. Om du väljer att bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation till dig i vårt bokningssystem men du kommer att finnas kvar som kontaktperson i historiken bland våra fakturor- på grund av bokföringskrav.